ชื่อเต็มที่ตรงกับบัญชีธนาคารเท่านั้น
ชื่อผู้แนะนำ หรือเพจที่รู้จักเว็บไซต์ (ต้องระบุ)